Финанси и застраховане

Несигурност и свирепа конкуренция

През последните години финансовата индустрия в България е притисната от намаляваща възвращаемост и сложна икономическа среда. Банките са под непрекъснато наблюдение от страна на обществото и правителството, а инвестиционните играчи е все по-трудно да поддържат високи бизнес речултати с по-малък брой публични предлагания на борсата и сливания и придобивания.
Същевременно, корпоративната репутация, лоялността на клиентите и предаването на информация от уста на уста стават все по-важни за успеха на бизнеса.

Ardency Consulting можем да ви помогнем да разрастнете бизнеса си като управлявате тези промени. В Ardency Consulting сме помогнали на международни компании да навлязат на българския пазар, както и на Българската фондова борса да повиши информираността за българския пазар в главните финансови столици в Европа. За клиентите ни от финансовия сектор ние предоставяме услуги свързани с връзки с медиите, връзки с инвеститори, организация на събития, управляване на репутацията на ръководните екипи и кризисни комуникации.


Ивайло Борисов
Управляващ директор
Тел: +359 2 805 71 58
Моб: +359 887 40 83 86
i.borisov@ardencyconsulting.com
Follow us:

 
Copyright ©2012 Ardency Consulting. All rights reserved.