Управление на промяната и вътрешни комуникации

Изградете успешни външни комуникации, базирани на успешни вътрешни комуникации

Защо се нуждаем от организационни комуникации? Отговорът е: заради постоянните бизнес и организационни промени като растеж, загуби, придобиване на нови компании, IPO, промени в мениджмънта, проблеми със служители. Чрез изготвянето на стратегия и последователност в изпълнението й, Ardency Consulting ще използва иновативни инструменти, с които да минимизира ефектите от организационните промени и да засили възприемането на корпоративните ценности сред вашите вътрешни публики.

Дали ще ги наричаме комуникации при промени или вътрешни комуникации, те са необходими поради някои от следните причини:

  • Подготвяне на промяна в методите на работа
  • Мобилизиране на служители около сливане или смяна в посоката на бизнеса
  • Поощряване създаването на нови идеи
  • Помощ на служители за приемане на нови решения и цели на компанията
  • Убеждаване на служители за нови работни подходи или политика
  • Представяне на нов мениджмънт

Невъзможно е да има правдоподобни външни комуникации с разединени и недоволни служители и вътрешни публики. Служителите могат да бъдат най-правдоподобния и надежден източник на информация за една компания.

Ardency Consulting може да проведе за вас проучване сред служителите, да създаде послания и последователни стратегии за вашите вътрешни комуникации. За постигане на целите ви, ние използваме най-новите технологии като блогове, интранети и електронни пощенски кутии.

Екипът на Ardency Consulting помогна при сливането на Atos Origin със Siemens IT Solutions and Services, ние помогнахме на Holcim да въведе корпоративните си ценности в България и помогнахме с представянето и позиционирането на новите изпълнителни директори на Софика Груп и Информационно обслужване.


Ивайло Борисов
Управляващ директор
Тел: +359 2 805 71 58
Моб: +359 887 40 83 86
i.borisov@ardencyconsulting.com
Follow us:

 
Copyright ©2012 Ardency Consulting. All rights reserved.