Световноизвестният икономист и визионер д-р Кьел Нордстрьом представи най-новите световни тенденции в бизнеса

18.10.2016София, 18 октомври 2016 г. - Световноизвестният икономист, визионер и автор на бизнес бестселъри - д-р Кьел Нордстрьом, участва в международна конференция, организирана от Централен депозитар в гр. София. Форумът се провежда по повод 20 години от създаването на Централен депозитар и е на тема „Доброто корпоративно управление - предпоставка за устойчив ръст и инвестиции в България".


„Убеден съм, че доброто корпоративно управление на публичните компании е един от приоритетите, които обеднява всички заинтересовани от устойчивото развитие на капиталовия пазар в страната ни. Нещо повече, вярвам, че това е кауза, заради която е необходимо да положим съвместни усилия, да почерпим световен опит и да приложим на практика най-модерните инструменти, така че да допринесем за икономическия просперитет на България.", каза по повод предстоящата Конференция г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.


Водещи мениджъри от компании и институции като международната консултантска компания EY, FTSE Russell, институционалния инвеститор Franklin Templeton Investments, дъщерната компания на Deutsche Borse - Frankfurt Borse Zertifikate, банка Citi от London и Европейската комисия представиха своята визия, тенденциите и модерните инструменти за доброто корпоративно управление на публичните компании. Лидери на фондови борси и депозитари дискутираха темата за перспективите пред регионалното сътрудничество в областта на доброто корпоративно управление. 


Конференцията се осъществява със съдействието на ЕY Bulgaria - Златен партньор, ПОК „Съгласие" и Уникредит Булбанк - Бронзови партньори. Медиен партньор на Форума е Bloomberg TV Bulgaria. 


За Централен депозитар 
Централен депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа. 


Повече информация за Централен депозитар можете да намерите на: www.csd-bg.bg 


За контакт с медиите: 

Милена Михайлова 

Арденси Консултинг 

Бул. „Генерал Едуард И. Тотлебен" 53-55, София 1606 

Мобилен: +359 888 219 707 

Ел. поща : m.mihailova@ardencyconsulting.com 

 

Ивайло Борисов
Управляващ директор
Тел: +359 2 805 71 58
Моб: +359 887 40 83 86
i.borisov@ardencyconsulting.com
 
Copyright ©2012 Ardency Consulting. All rights reserved.