Корпоративни и финансови комуникации

Изградете устойчив бизнес чрез доверие и репутация

„Характерът е като дърво, а репутацията като сянка. Сянката е това, което ние мислим за нея, а дървото е истинската същност" - Ейбрахам Линкълн

Казаното може да изглежда като клише, но е факт, че не може да съществува устойчив бизнес без репутация. Ardency Consulting може да ви помогне да изградите вашата репутация и бизнеса около нея. В наши дни репутацията е един от основните бизнес активи и като такъв тя трябва да се изгражда, управлява, както и да се повишава нейната стойност.

Това е процес, който е едновременно тясно свързан с ценностите на компанията и който изисква постоянство и доверие - както вътре в самата компания, така и извън нея.

Извън компанията, Ardency Consulting може да управлява вашата репутация, за да подобри връзката с вашите заинтересовани страни - партньори, дистрибутори, доставчици, клиенти, неправителствени организации (НПО), правителство. Посредством стратегически подход и последователност при изпълнението, Ardency Consulting ще използва иновативни инструменти, за да намали ефекта от организационните промени и намали основните рискове, свързани с бизнес средата. Ние можем да трансформираме вашата репутация в стратегически инструмент при усвояването на нов бизнес.

В компанията, независимо дали има промяна в управлението, бизнес стратегията или организационна трансформация, Ardency Consulting ще спомогне за канализиране на усилията на служителите спрямо ценностите на компанията и ще помогне на организацията да постигне целите си с горди и мотивирани служители.

Ardency Consulting може до ви предложи:

  • Създаване и позициониране на бранд
  • Финансови комуникации
  • Консултиране комуникационни процеси
  • Управление на репутацията на изпълнителни директори
  • Програми за лидерство в определена област
  • Програми за корпоративна социална отговорност


Ardency Consulting може да изгради вашата стратегия и послания, да подготви изпълнителния директор за представянето им по подходящ начин, както и да използва иновативни канали, посредством които да комуникира тези послания до заинтересованите страни.

Резултатът от всичко това ще бъде изграждането на една уважавана организация, която се ползва с респект и доверие сред анализатори, медии и други заинтересовани страни.


Ивайло Борисов
Управляващ директор
Тел: +359 2 805 71 58
Моб: +359 887 40 83 86
i.borisov@ardencyconsulting.com
Follow us:

 
Copyright ©2012 Ardency Consulting. All rights reserved.