Връзки с медии

Твърде много компании се фокусират върху създаването на обем и пренебрегват последователността в едно послание. В Ardency Consulting ние вярваме, че комбинацията от правилните комуникационни канали и послания, добър подход при доставянето им и то в подходящо време, е в основата на успешното възприемане на вашите посланията в медиите.

През годините ние успяхме да променим мнението сред медиите за много продукти, корпоративни брандове и личности. Ние се отнасяме към нашите колегите с уважение, като така сме изградили дълготрайни отношения с много от българските журналисти. Екипът на Ardency Consulting може да ви помогне при изграждането на стратегия за връзки с медиите, създаване на основни послания, планиране и оценяване на отношенията ви с медиите, както и с изграждането и поддържането на прес офис.

За нашите клиенти ние следим медиите денощно и вие можете винаги да разчитате на нашата незабавна реакция.


Ивайло Борисов
Управляващ директор
Тел: +359 2 805 71 58
Моб: +359 887 40 83 86
i.borisov@ardencyconsulting.com
Follow us:

 
Copyright ©2012 Ardency Consulting. All rights reserved.